Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις

τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα κλειστά 6 έως 8 ατόμων
διδάσκει η Ελένη Δερεδάκη

Εγγραφές από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου!

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες στο Κέντρο Γαλλικής από 10-13:00 & 7:30-9:00
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες

> Διαβάθμιση Διπλωμάτων

Διαβάθμιση διπλωμάτων Γαλλικού Ινστιτούτου - Βραταννικού Συμβουλίου

Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών Νέο σύστημα Εξετάσεις Βρεταννικού Συμβουλίου ΑΣΕΠ Παλαιό σύστημα Εξετάσεις Sorbonne
 
C2 DALF C2
Sorbonne C2
Proficiency Άριστη Γνώση DALF SORBONNE II
C1 DALF C1
Sorbonne C1
Advanced Β Πολύ καλή Γνώση DELF 2nd degre SORBONNE I
B2 DELF B2
Sorbonne B2
Lower Καλή Γνώση DELF 1nd degre Sorbonne B2
B1 DELF B1
Sorbonne B1
PET Μέτρια Γνώση - Sorbonne B1
A2 DELF A2 KET - - -
A1 DELF A1 - - - -

> Περι γαλλικών


Join us on facebook Μαθήματα μέσω ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

17 λόγοι..για να επιλέξουν οι γονείς γαλλικά

Επιλέξτε ΓαλλικάΗ γνώμη των μαθητών

Γαλλία - Λίγα λόγια
(παρουσίαση power point)

> Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας