Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις

τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα κλειστά 6 έως 8 ατόμων
διδάσκει η Ελένη Δερεδάκη

Εγγραφές από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου!

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες στο Κέντρο Γαλλικής από 10-13:00 & 7:30-9:00
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες

> Θέματα 2008 Sorbonne C2

Απρίλιος - Ιούνιος - Νοέμβριος 2008
Θέματα Γραπτών / Προφορικών εξετάσεων - Απρίλιος, Ιούνιος, Νοέμβριος 2008


Sorbonne C2 - écrit - Avril 2008

Compte rendu - Commentaire - Littérature (programme commun, option)Sorbonne C2 - écrit - Avril 2008

Traduction - ThèmeSorbonne C2 - écrit - Avril 2008

VersionSorbonne C2 - écrit - Avril 2008

Institutions EuropéennesSorbonne C2 - oral - Juin 2008

Oral - CivilisationSorbonne C2 - écrit - Novembre 2008

Compte rendu - Commentaire - Littérature (programme commun, option)Sorbonne C2 - écrit - Novembre 2008

VersionSorbonne C2 - écrit - Novembre 2008

Option : TraductionSorbonne C2 - écrit - Novembre 2008

Institutions EuropéennesSorbonne C2 - écrit - Novembre 2008

HistoireSorbonne C2 - oral - Novembre 2008

Oral - Civilisation


> Περι γαλλικών


Join us on facebook Μαθήματα μέσω ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

17 λόγοι..για να επιλέξουν οι γονείς γαλλικά

Επιλέξτε ΓαλλικάΗ γνώμη των μαθητών

Γαλλία - Λίγα λόγια
(παρουσίαση power point)

> Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας