Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία στις εξετάσεις

τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα κλειστά 6 έως 8 ατόμων
διδάσκει η Ελένη Δερεδάκη

Εγγραφές από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου!

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες στο Κέντρο Γαλλικής από 10-13:00 & 7:30-9:00
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες
ο κόσμος είναι απλός και γίνεται απλούστερος όταν μιλάμε ξένες γλώσσες

> Θέματα 2010 / 2011 Sorbonne C2


Sujet Sorbonne C2 Session décembre 2011 - Épreuve de compte rendu (résumé) et commentaire, TraductionSujet Sorbonne C2 Session décembre 2011 - Littérature - ÉcritsSujet Sorbonne C2 Session décembre 2011 - Civilisation - OrauxSujet Sorbonne C2 Session décembre 2011 - Union européenne - Épreuve de compte rendu (résumé) et commentaire, TraductionSujet Sorbonne C2 Session novembre 2010 - OrauxSujet Sorbonne C2 Session avril 2011 - Épreuve de compte rendu (résumé) et commentaire, TraductionSujet Sorbonne C2 Session avril 2011 - LittératureSujet Sorbonne C2 Session avril 2011 - Union européenne - Épreuve de compte rendu (résumé) et commentaire, TraductionSujet Sorbonne C2 Session avril 2011 - Épreuve de TraductionSujet Sorbonne C2 Session avril 2011 - Épreuve de Traduction corrigée


> Περι γαλλικών


Join us on facebook Μαθήματα μέσω ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

17 λόγοι..για να επιλέξουν οι γονείς γαλλικά

Επιλέξτε ΓαλλικάΗ γνώμη των μαθητών

Γαλλία - Λίγα λόγια
(παρουσίαση power point)

> Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας